12-03-2022 Снова в продаже

Свинца (II) йодид, 99.5% (чда)

https://chemcraft.ru/product/24854

 

Никеля (II) селенид, 99% (ч)

https://chemcraft.ru/product/23701

12.03.22 12:36