Pb

Бария свинца(II) неодима(III) метатитанат, 99%
✓ В наличии

BaPbNd2Ti5O15

Свинец (слитки), 99.9% (ч)
✓ В наличии

Pb

CAS №: 
7439-92-1
Свинца (II) D-тартрат, 99% (ч)
✓ В наличии

C4H4O6Pb

CAS №: 
815-84-9
Свинца (II) ацетат тригидрат, 99.9% (хч)
✓ В наличии

Pb(CH3COO)2 • 3H2O

CAS №: 
6080-56-4
Свинца (II) ацетат тригидрат, 99.99% (осч 14-3)
✓ В наличии

Pb(CH3COO)2 • 3H2O

CAS №: 
6080-56-4
Свинца (II) бромид, 99.5% (ч)
✓ В наличии

PbBr2

CAS №: 
10031-22-8
Свинца (II) диэтилдитиокарбамат, 98.5% (ч)
✓ В наличии

[(C2H5)2NCSS]2Pb

CAS №: 
17549-30-3
Свинца (II) йодид, 99.5% (чда)
✓ В наличии

PbI2

CAS №: 
10101-63-0
Свинца (II) карбонат (ч)
✓ В наличии

PbCO3

CAS №: 
598-63-0
Свинца (II) метаборат n-гидрат, 99.99% (осч 8-3)
✓ В наличии

Pb(BO2)2nH2O

CAS №: 
14720-53-7
Свинца (II) метаванадат (ч)
✓ В наличии

Pb(VO3)2

CAS №: 
10099-79-3
Свинца (II) метатитанат, 99% (хч)
✓ В наличии

PbTiO3

CAS №: 
12060-00-3
Свинца (II) молибдат, 99.9% (осч 5-3)
✓ В наличии

PbMoO4

CAS №: 
10190-55-3
Свинца (II) нитрат, 99.5% (хч)
✓ В наличии

Pb(NO3)2

CAS №: 
10099-74-8
Свинца (II) оксид красный, 99,99% (осч 5-3)
✓ В наличии

PbO

CAS №: 
1317-36-8
Свинца (II) оксид, 99,5% (чда)
✓ В наличии

PbO

CAS №: 
1317-36-8
Свинца (II) ортофосфат, 98% (ч)
✓ В наличии

Pb3(PO4)2

CAS №: 
7446-27-7
Свинца (II) пропионат, 98% (ч)
✓ В наличии

Pb(C2H5COO)2

CAS №: 
42558-73-6
Свинца (II) селенат, 99,9%
✓ В наличии

PbSeO4

CAS №: 
7446-15-3
Свинца (II) селенид, 99% (ч)
✓ В наличии

PbSe

CAS №: 
12069-00-0
Свинца (II) селенит, 99,9%
✓ В наличии

PbSeO3

CAS №: 
7488-51-9
Свинца (II) сульфат, 99.5% (хч)
✓ В наличии

PbSO4

CAS №: 
7446-14-2
Свинца (II) теллурид, 99% (ч)
✓ В наличии

PbTe

CAS №: 
1314-91-6
Свинца (II) формиат, 99% (ч)
✓ В наличии

Pb(HCOO)2

CAS №: 
811-54-1
Свинца (II) фталат, 99.5% (ч)
✓ В наличии

C6H4(COO)2Pb

CAS №: 
6838-85-3
Свинца (II) фторид плавленный, 99.99%
✓ В наличии

PbF2

CAS №: 
7783-46-2
Свинца (II) фторид, 98.5% (ч)
✓ В наличии

PbF2

CAS №: 
7783-46-2
Свинца (II) фторид, 99.5% (хч)
✓ В наличии

PbF2

CAS №: 
7783-46-2
Свинца (II) фторид, 99.99% (осч 7-3)
✓ В наличии

PbF2

CAS №: 
7783-46-2
Свинца (II) хлорид, 99.5% (чда)
✓ В наличии

PbCl2

CAS №: 
7758-95-4
Свинца (II) хромат плавленный, 98% (чда)
✓ В наличии

PbCrO4

CAS №: 
7758-97-6
Свинца (II) хромат, 98% (чда)
✓ В наличии

PbCrO4

CAS №: 
7758-97-6
Свинца (II) цитрат дигидрат, 99.5% (хч)
✓ В наличии

[OOC-C(OH)(CH2COO)2]2Pb3 • 2H2O

CAS №: 
6107-83-1
Свинца (II,IV) оксид, 96% (чда)
✓ В наличии

Pb3O4

CAS №: 
1314-41-6
Свинца (IV) оксид, 95% (чда)
✓ В наличии

PbO2

CAS №: 
1309-60-0