Pb

Свинца (II) цитрат дигидрат, 99.5% (хч)
✓ В наличии

[OOC-C(OH)(CH2COO)2]2Pb3 • 2H2O

CAS №: 
6107-83-1
Свинца (IV) ацетат, 96%
✓ В наличии

Pb(CH3COO)4

CAS №: 
546-67-8

Страницы